នៅ ស្រីពៅ យកឈ្នះ Rika Ishige បានសម្រេចក្នុងការប្រកួតធំ ONE Championship

នៅ ស្រីពៅ កីឡាការិនីតំណាងក្លឹប Cambodian Top Team ត្រៀមឡើងសង្វៀន ONE: CLASH OF LEGENDS ផ្តួលនាង Rika “Tinydoll” Ishige របស់ថៃ។.
នៅ ស្រីពៅ បានឈ្នះការប្រកួត ONE Championship ដោយពិន្ទុហើយ បន្ទាប់ពីការប្រកួតដ៏តានតឹងអស់៣ទឹកជាប់គ្នា!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s