របៀបចូលទស្សនាការប្រកួតរបស់ Keo Rumchong vs. Omar Samb

របៀបចូលទស្សនាការប្រកួតរបស់ Keo Rumchong vs. Omar Samb ⬇️⬇️⬇️ 1. ចូលទៅកាន់វិបសាយ: FightLive.TV 2. ដើម្បីបានទស្សនាអ្នកត្រូវចំណាយ $6.95 3. ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង១០រាត្រីនេះ (ម៉ោងនៅកម្ពុជា) 4. Keo Rumchong vs. Omar Samb នឹងប្រកួតនៅម៉ោង១:៣០នាទីយប់ Shop Fairtex Kun Khmer – The best prices on Fairtex in the world! http://www.FairtexKunKhmer.com គូដែលត្រូវប្រកួត: Fight #1: 78 Kg Mamadou Traore vs. Salvador Vergara Fight #2: 67 Kg Jeremy Payet Vs Rit … Continue reading របៀបចូលទស្សនាការប្រកួតរបស់ Keo Rumchong vs. Omar Samb

Chhut SereyVannthong Excited To Fight Muay Thai Champion at Ek Phnom Kun Khmer Arena

At only 19 years old, Battambang native Chhut SereyVannthong has already begun to establish himself as one of Cambodia's most promising Kun Khmer stars. Sporting an impressive fight record, the young talent dreams about being the next one to represent Cambodia in international organizations like ONE Championship. On Sunday, 26 May, Chhut SereyVannthong will headline … Continue reading Chhut SereyVannthong Excited To Fight Muay Thai Champion at Ek Phnom Kun Khmer Arena

3 Top Highlights From ONE: HERO’S ASCENT In Manila

On Friday, 25 January, ONE Championship returned to Manila, Philippines with ONE: HERO'S ASCENT. The world's largest martial arts organization delivered another thrilling event featuring a grand mix of Muay Thai, kickboxing, and mixed martial arts on the highest level. There were many highlights, but here are three of our favorite moments from the 11-bout card. #1 Moraes Recaptures His … Continue reading 3 Top Highlights From ONE: HERO’S ASCENT In Manila

3 Grand Reasons Why Cambodia Should Watch ONE: HERO’S ASCENT This Friday

https://www.facebook.com/ONEChampionship/videos/2040199079351326/ #3. A Spectacular Lightweight World Grand Prix Quarter-Final In the evening's co-main event, undefeated Hawaiian powerhouse Lowen Tynanes will take on Team Lakay's former ONE Featherweight World Champion Honorio "The Rock" Banario in a Lightweight World Grand Prix Quarter-Final bout. The 28-year-old Hawaiian headlined ONE: KINGDOM OF KHMER in late 2015, but has been … Continue reading 3 Grand Reasons Why Cambodia Should Watch ONE: HERO’S ASCENT This Friday

Jonathan Haggerty ONE Championship Khmer Komlang

Three Grand Highlights From ONE: ETERNAL GLORY in Jakarta

ONE Championship kicked off the new year with style as ONE: ETERNAL GLORY took place in beautiful Jakarta, Indonesia on Saturday, 19 January. The Indonesian crowd was entertained with an action-packed 12-bout card that featured a plethora of the best martial artists in the world, including a troop of promotional newcomers that sets up the … Continue reading Three Grand Highlights From ONE: ETERNAL GLORY in Jakarta